1. Động vật nào sau đây có đặc điểm sinh sản đẻ trứng và phát triển trực tiếp ko qua biến thái A.cóc nhà B. Ếch đồng C. Ong D.thằn lằn 2.Đặc điểm nào

Question

1. Động vật nào sau đây có đặc điểm sinh sản đẻ trứng và phát triển trực tiếp ko qua biến thái
A.cóc nhà B. Ếch đồng C. Ong D.thằn lằn
2.Đặc điểm nào dưới đây nói về thằn lằn là sai?
A.Hô hấp bằng da và phổi
B. Đẻ trứng, thụ tinh trong
C. Da khô có vảy sừng bao bọc
D là động vật biến nhiệt
3. Tập tính sinh sản của thú bao gồm
A.đẻ trứng
B.giao hoan, giao phối,đẻ , nuôi con bằng sữa, dạy con
C.đẻ con , nuôi con = sữa, ấp trứng
D. Đẻ con, nuôi con
4. Phát biểu nào dưới đây về chuột đồng là sai
A.sống đàn b. Răng cửa dài và sắc c. Chỉ ăn thực vật d.thiếu răng nanh
5.đặc điểm nào dưới đây k cs ở các đại diện của bộ ăn thịt
A. Các ngón chân có vuốt cong b.răng nanh dài , nhọn c.răng cửa thường xuyên mọc dài d.răng hàm có nhìu mấu dẹp, sắc
Trả lời a, b , c hoặc d thui ạ, k cần dài dòng

in progress 0
Kaylee 2 tháng 2021-10-02T15:38:27+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T15:39:56+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   câu 1;

  c

  câu 2:

  a

  câu 3:b

  câu 4; c

  câu5

  d

  0
  2021-10-02T15:40:25+00:00

  1.D

  2.A

  3.B

  4.C

  5.C

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )