1.Dựa vào đâu mà hệ thần kinh người được phân biệt thành hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng ? * Cấu tạo Chức năng Tần suất hoạt động Thờ

Question

1.Dựa vào đâu mà hệ thần kinh người được phân biệt thành hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng ? *
Cấu tạo
Chức năng
Tần suất hoạt động
Thời gian hoạt động
2.Ở hệ thần kinh người, bộ phận ngoại biên thần kinh bao gồm dây thần kinh và thành phần nào dưới đây ? *
Trụ não
Tiểu não
Tủy sống
Hạch thần kinh
3.Ở người, não bộ có bao nhiêu tế bào? *
100 tỉ
1000 tỉ
10000 tỉ
75000 tỉ
4.Con người có bao nhiêu đôi dây thần kinh tủy ? *
26
31
12
16
5.Tế bào nơron có phân chia như các tế bào khác trong cơ thể hay không? *

Không
6.Tại sao nói dây thần kinh tủy là dây pha ? *
Vì nó bao gồm nhiều bó sợi thần kinh hướng tâm
Vì nó vừa thu nhận, vừa trả lời kích thích
Vì nó gồm nhiều bó sợi thần kinh li tâm
Vì vừa thực hiện chức năng dẫn truyền xung thần kinh cảm giác, vừa thực hiện chức năng dẫn truyền xung thần kinh vận động.
7.Nơron có khả năng kì diệu gì giúp cho người bị thương phải nối lại cácdây thần kinh trên cơ thể có thể điều khiển cử động của mình trong một thời gian sau khi phục hồi: *
tái sinh nhân tế bào
tái sinh màng tế bào
tái sinh sợi nhánh
tái sinh phần cuối sợi trục
8.Vai trò của hệ thần kinh là: *
điều khiển mọi hoạt động của cơ thể.
điều hòa các hoạt độngc của cơ thể.
điều khiển, điều hòa, phối hợp hoạt động của cơ thể, giúp cơ thể thích nghi với môi trường.
giúp cơ thể thích nghi với mọi thay đổi của môi trường để tồn tạo và phát triển.
9.Rễ trước ở tủy sống có chức năng *
dẫn truyền xung thần kinh từ thụ quan về trung ương
dẫn truyền xung thần kinh từ trung ương ra cơ quan phản ứng
dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan phản ứng về trung ương thần kinh
dẫn truyền xung thần kinh từ trung ương ra cơ quan thụ cảm
10.Rễ sau ở tủy sống có chức năng *
dẫn truyền xung thần kinh từ thụ quan về trung ương
dẫn truyền xung thần kinh từ trung ương ra cơ quan phản ứng
dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan phản ứng về trung ương thần kinh
dẫn truyền xung thần kinh từ trung ương ra cơ quan thụ cảm

in progress 0
Skylar 2 tháng 2021-10-10T21:29:28+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T21:30:33+00:00

  1.Chức năng

  2.Hạch thần kinh

  3.100 tỉ

  4.31 đôi dây thần kinh

  5.Không

  6.

  Vì nó bao gồm cả bó sợi thần kinh hướng tâm (cảm giác) và bó sợi thần kinh li tâm (vận động)

  7.Tái sinh phần cuối sợi trục

  8.Điều khiển mọi hoạt động của cơ thể.

  9.Dẫn truyền xung thần kinh từ trung ương ra cơ quan phản ứng

  10.Dẫn truyền xung thần kinh từ trung ương ra cơ quan phản ứng

  0
  2021-10-10T21:30:41+00:00

  Đáp án:

   1B

  2D

  3A

  4B

  5B

  6A

  7D

  8A

  9B

  10C

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )