1 xe máy di từ A đến B với vận tốc 40km/h và quay từ B về A với vận tốc 30km/h.Tính độ dài quãng đường AB , biết tổng thời gian đi và thời gian về là

Question

1 xe máy di từ A đến B với vận tốc 40km/h và quay từ B về A với vận tốc 30km/h.Tính độ dài quãng đường AB , biết tổng thời gian đi và thời gian về là 3 giờ 30p

in progress 0
Samantha 1 năm 2021-11-21T20:38:43+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T20:40:08+00:00

  Gọi x là Quãng đường AB ( km ) ( x>0)      | Đổi 3h30p = 3,5 h 

  |              |         S       |             v       |         t      |

  | lúc đi     |       x         |           40       |  $\frac{x}{40}$     |

  | lúc về    |        x         |           30      |  $\frac{x}{30}$      |

  Theo đề bài ta có pt như sau :

  $\frac{x}{40}$ + $\frac{x}{30}$  = 3,5

  ⇔ x ( $\frac{1}{40}$ + $\frac{1}{30}$ ) = 3,5 

  ⇔ x. $\frac{7}{120}$                  = 3,5

  ⇔ x                            = 60 (km)

  Vậy quãng đường AB dài 60km

  Cho tui ctlhn nha ! <3 O_o

   

  0
  2021-11-21T20:40:38+00:00

  Đáp án:

     Độ dài quãng đường AB là 60km.

  Giải thích các bước giải:

   3h30′ = 3,5h 

  Gọi độ dài quãng đường AB là x (km).

   ĐK: x .> 0

   Thời gian đi là: $\frac{x}{40}$ h 

  Thời gian về là: $\frac{x}{30}$ h

  Ta có pt: $\frac{x}{40}$ + $\frac{x}{30}$ = 3,5

  Giải pt ta được x = 60

   Vậy độ dài quãng đường AB là 60km

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )