`1,` Gen có 120 chu kì xoắn và tổng số nu loại A với 1 loại nu khác là 60%. Số nu mỗi loại của gen là? `2,` Thông tin về bệnh còi xương ở tuổi thanh n

Question

`1,` Gen có 120 chu kì xoắn và tổng số nu loại A với 1 loại nu khác là 60%. Số nu mỗi loại của gen là?
`2,` Thông tin về bệnh còi xương ở tuổi thanh niên

in progress 0
Gianna 3 tháng 2021-09-08T10:42:40+00:00 2 Answers 50 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T10:44:25+00:00

  Đáp án:

  Câu 1:

  – Tổng số Nu của gen là:

  120 × 20 = 2400 Nu

  – Theo bài ra, ta có:

  %A + %T = 60%

  mà %A = %T 

  ⇒ %A = %T = 60% : 2 = 30%

  – Số Nu loại A và T của gen là:

  2400 × 30% = 720 Nu

  – Số Nu loại G và X của gen là:

  (2400 – 720 × 2) : 2 = 480 Nu

   

  0
  2021-09-08T10:44:29+00:00

  Giải thích các bước giải:

  1. N = 120 . 20 = 2400 nu

  A + T = 60% => A=T = 30%

  G= X = 50% – 30% = 20%

  A=T = 2400 x 30% = 720 nu

  G=X= 2400 x 20% = 480 nu 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )