1 gen do đột biến mất 1 đoạn làm nu loại A giảm 1/5, loại X giảm 1/10 so vs khi chx đột biến. Biết sau khi đột biến, gen có L=2193 Ao.bt khi chx đột b

Question

1 gen do đột biến mất 1 đoạn làm nu loại A giảm 1/5, loại X giảm 1/10 so vs khi chx đột biến. Biết sau khi đột biến, gen có L=2193 Ao.bt khi chx đột biến gen có A chiếm 20% tổng số nu. Tính nu mỗi loại khi chx đột biến

in progress 0
Genesis 1 tháng 2021-09-11T23:27:25+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T23:28:33+00:00

  Gọi số nucleotit gen khi chưa đột biến:

  A = 20% → X = 30%. Gọi A = a → X = 1,5a ta có:

  (0,8a + 0,9 x 1,5a) x 3,4 = 2193 → a = 300

  Số nucleotit mỗi loại của gen khi chưa đột biến:

  A = T = 300

  G = X = 1,5 x 300 = 450

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )