1. hai ô tô xuất phát cùng một lúc từ tỉnh A đến tỉnh B quãng đường AB dài 240 km thời gian ô tô thứ nhất đi từ A đến B là 5 giờ vận tốc ô tô thứ nhất

Question

1. hai ô tô xuất phát cùng một lúc từ tỉnh A đến tỉnh B quãng đường AB dài 240 km thời gian ô tô thứ nhất đi từ A đến B là 5 giờ vận tốc ô tô thứ nhất gấp 2 lần vận tốc ô tô thứ hai Hỏi ô tô thứ nhất đến B trước ô tô thứ hai bao lâu?
2. Tìm 2 số, biết hiệu của chúng là 0,75 và thương của số bé với số lớn cũng bằng 0,75.

in progress 0
Aubrey 1 năm 2021-09-13T16:21:44+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T16:22:49+00:00

  1.

  Vận tốc của ô tô thứ nhất là:

  240 : 5 = 48 (km/giờ)

  Vận tốc của ô tô thứ hai là:

  48 : 2 = 24 (km/giờ)

  Thời gian ô tô thứ hai đến B là:

  240 : 24 = 10 (giờ)

  Ô tô thứ nhất đến trước ô tô thứ hai là:

  10 – 5 = 5 (giờ)

  ĐS: 5 giờ

  2.

  Đổi: 0,75 = $\dfrac{3}{4}$

  Số bé là:

  0,75 : (4 – 3) × 3 = 2,25

  Số lớn là:

  2,25 + 0,75 = 3

  ĐS: 2,25 và 3

  0
  2021-09-13T16:23:36+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Bài 1:

  Vận tốc ô tô thứ nhất là:

  240 : 5=48km/giờ

  vận tốc ô tô thứ hai là

  48 :2=24km/giờ

  thời gian ô tô thứ hai đến B là:

  240:24=10 giờ

  thời gian đến trước là:

  10-5=5 giờ

  đáp số: 5 giờ

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )