1 hình chữ nhật có diện tích 300 m2. Nếu giảm CR đi 3m, tăng CD thêm 5m thì được hình chữ nhật mới có diện tích bằng hình chữ nhật ban đầu. Tính chu v

Question

1 hình chữ nhật có diện tích 300 m2. Nếu giảm CR đi 3m, tăng CD thêm 5m thì được hình chữ nhật mới có diện tích bằng hình chữ nhật ban đầu. Tính chu vi hình chữ nhật ban đầu

in progress 0
Amaya 5 tháng 2021-07-11T08:56:53+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T08:58:00+00:00

  Đáp án: 70 m

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta gọi chiều dài và chiều rộng lần lượt là x,y (x,y>0)
  Theo đề ra: xy=300
  =>x=300/y
  ta có (x+5)(y-3)=300 
  =>(300/y+5)(y-3)=300
  =>(300+5y/y)(y-3)=300
  => y=15
       y=-12(loại)
  =>x=300/15=20
  Vậy chu vi hình chữ nhật ban đầu là :(20+15).2=70(m)

   Chúc bạn học tốt!!!

   

  0
  2021-07-11T08:58:12+00:00

  Ta gọi chiều dài và chiều rộng lần lượt là x,y (x,y>0)
  Theo đề ra: xy=300
  =>x=300/y
  ta có (x+5)(y-3)=300 
  =>(300/y+5)(y-3)=300
  =>(300+5y/y)(y-3)=300
  => y=15
       y=-12(loại)
  =>x=300/15=20
  Vậy chu vi hình chữ nhật ban đầu là :(20+15).2=70(m)

   Chúc học tốt!!!

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )