1 HV có chu vi là 56 m . Tính diện tích hình đó

Question

1 HV có chu vi là 56 m . Tính diện tích hình đó

in progress 0
Alice 33 phút 2021-10-15T11:50:16+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-15T11:52:03+00:00

  Đáp án:

   Cạnh hình vuônglà :

  56 : 4 = 14 ( m )

  Diện tích hình vuông là :

  14 * 14 = 196 ( m2 )

  Đáp số : 196 m2

  Cho mk câu trả lời hay nhất nhé

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-15T11:52:08+00:00

  Cạnh hình vuông là:

  56 : 4 = 14 (m)

  Diện tích hình vuông là:

  14 x 14 = 196 (m²)

   ĐS: 196m²

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )