1/ Khái niệm về sinh trưởng VSV? Sinh trưởng quần thể VSV có khác gì so với sinh trưởng sv ? 2/ Thời gian thế hệ là gì? Tại sao cần phải nghiên cứu th

Question

1/ Khái niệm về sinh trưởng VSV? Sinh trưởng quần thể VSV có khác gì
so với sinh trưởng sv ?
2/ Thời gian thế hệ là gì? Tại sao cần phải nghiên cứu thời gian thế hệ
này? Cho Vd về thời gian thế hệ ? Viết công thức tính số tế bào sau một
thời gian t nuôi cấy?

in progress 0
Kinsley 2 giờ 2021-10-24T01:49:06+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-24T01:50:34+00:00

    Câu 1 : 

    *  Sinh trưởng của quần thể vi sinh vật là sự tăng số lượng tế bào của quần thể

    * Sinh trưởng của vi sinh vật là sự tăng về tế bào của quần thể còn sinh trưởng của sinh vật là sự lớn lên  của cá thể do quá trình nguyên phân

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )