1. Lập bảng thống kê các giai cấp, tầng lớp trong xã hội VN từ thế kỉ XIX đầu XX Giai cấp, tầng lớp Đặc điểm 2. Nêu điểm mới của xu hướng cứu nước

Question

1. Lập bảng thống kê các giai cấp, tầng lớp trong xã hội VN từ thế kỉ XIX đầu XX
Giai cấp, tầng lớp Đặc điểm

2. Nêu điểm mới của xu hướng cứu nước đầu thế kỉ XX

in progress 0
Kennedy 2 tháng 2021-10-16T18:54:26+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-16T18:56:03+00:00

    câu 2:-mục đích :Đánh Pháp cứu nước,giành độc lập dân tộc,xây đựng xã hội mới theo thể chế cộng hòa hoặc quân chủ lập hiến.

    1-lap-bang-thong-ke-cac-giai-cap-tang-lop-trong-a-hoi-vn-tu-the-ki-i-dau-giai-cap-tang-lop-dac-d

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )