1. Lúc 6h15p’ 1 người đi xe đạp từ A -B với v 12km/h, lúc 6h30p’ 1 người đi bộ từ A-B với v 4km/h 2 người gặp nhau lúc 8h. Tính s AB 2. lÚC 6H Lan đi

Question

1. Lúc 6h15p’ 1 người đi xe đạp từ A -B với v 12km/h, lúc 6h30p’ 1 người đi bộ từ A-B với v 4km/h 2 người gặp nhau lúc 8h. Tính s AB
2. lÚC 6H Lan đi xe đạp từ nhà mình-nhà Huệ để rủ bạn đi học nhưng Huệ cũng đã ra đi lúc 6h nhưng đi bộ, Lan đuổi theo và đến 6h30p’ thì 2 bạn gặp nhau, biết Lan đi với v 9,6km/h, Huệ đi với v 5km/h. tính s từ nhà Lan – nhà Huệ
giải giúp mik vs nha , mik cần gấp lắm

in progress 0
Amaya 2 tháng 2021-10-14T07:17:03+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-14T07:18:30+00:00

  Bài 1: Sai đề

  Bài 2:

  Hiệu vận tốc của Lan và Huệ là:

       $9,6-5=4,6$ (km/giờ)

  Thời gian để Lan đuổi kịp Huệ là:

        $6$ giờ $30$ phút $-6$ giờ $=30$ phút $=0,5$ giờ

  Quãng đường từ Lan đến nhà Huệ là:

         $0,5\times4,6=2,3$ (km)

                    Đáp số: $2,3$ km

  0
  2021-10-14T07:18:58+00:00

  Đáp án:

   Bài 2 :

  Sau mỗi giờ, Lan gần Huệ là :

      9,6 – 5 = 4,6 ( km/giờ )

  Thời gian để Lan đuổi kịp Huệ là:

      6 giờ 30 phút – 6 giờ = 30 phút

           30 phút = 0,5 giờ

  Quãng đường từ nhà Lan đến nhà Huệ là:

       4,6 × 0,5 = 2,3 ( km )

               Đáp số : 2,3 km

  #Wasted Potential Rustic Passion

                    – Chúc bạn học tốt –                     

       

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )