1 manh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 12,5 m diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 25m.Tính chu vi khu vườn đó, biết cứ 2,5 m người ta lại trồng

Question

1 manh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 12,5 m diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 25m.Tính chu vi khu vườn đó, biết cứ 2,5 m người ta lại trồng 1 Cây mọc để làm hàng rào, tính sổ Cây phai dùng
Giúp e với cảm ơn mn

in progress 0
Sarah 1 năm 2021-09-04T09:39:33+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-04T09:40:42+00:00

  Đáp án:

   Giải

  Diện tích hình vuông là:

  a×a=625(m²)

  Chiều dài mảnh vườn là:

  625:12,5=50 (m)

  Chu vi khu vườn là:

  p=2( a+b )

  =2×(50+12×5)

  =125m

  Số cây phải dùng:

  125/2 × 5 = 50 ( cây )

      Đ/S : 50 cây

  chúc bạn học tốt !!!~

   

  0
  2021-09-04T09:40:48+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Diện tích hình vuông:

  a*a=625m2

  Chiều dài mảnh vườn hcn:

  625/12,5=50m

  Chu vi khu vườn hcn:

  p=2(a+b)

  =2.(50+12.5)

  =125m

  Số Cây phai dùng bao quoanh dien tich:

  125/2.5=50 (cây)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )