1. Mối quan hệ sinh vật ăn sinh vật khác có ý nghĩa gì: A. Tăng số lượng của sinh vật săn mồi B. Giảm số lượng con mồi C. Giúp cân bằng trong tự nhiên

Question

1. Mối quan hệ sinh vật ăn sinh vật khác có ý nghĩa gì:
A. Tăng số lượng của sinh vật săn mồi
B. Giảm số lượng con mồi
C. Giúp cân bằng trong tự nhiên
D. Tăng số lượng các loài sinh vật
2. Đặc điểm có ở quần xã là:
A. Độ đa dạng
B. Mật độ quần thể
C. Thành phần nhóm tuổi
D.tỉ lệ giới tính
3. Dạng tháp tuổi thể hiện sự tăng trưởng dân số cao là:
A. Dạng tăng trưởng
B. Dạng giảm sút
C. Dạng phát triển
D. Dạng ổn định

in progress 0
Eden 1 giờ 2021-10-17T03:39:48+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-17T03:41:10+00:00

  1. Mối quan hệ sinh vật ăn sinh vật khác có ý nghĩa: Giúp cân bằng trong tự nhiên

  Chọn C

  2. Đặc điểm có ở quần xã là:Độ đa dạng

  chọn A

  3. Dạng tháp tuổi thể hiện sự tăng trưởng dân số cao là: Dạng phát triển

  chọn C

   

  0
  2021-10-17T03:41:32+00:00

  Đáp án:

  1.C

  2.B

  3.A

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )