1,một viên gạch hình hộp chữ nhật có chiều dài 25cm chiều rộng 12cm chiều cao6cm.hỏi viên gạch đó nặng bao nhiêu kg ? Biết rằng 2cm³ gạch nặng 2g . .

Question

1,một viên gạch hình hộp chữ nhật có chiều dài 25cm chiều rộng 12cm chiều cao6cm.hỏi viên gạch đó nặng bao nhiêu kg ? Biết rằng 2cm³ gạch nặng 2g
.
.
2,một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh 5,46m² chiều cai 0,7m.tính thể tích hình hộp đó,biết chiều dài hơn chiều rộng 0,5m

in progress 0
Allison 2 tháng 2021-10-26T05:50:17+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T05:51:27+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Thể tích của viên gạch là:

  12 x 25 x 6=1800(cm³)

  Khối lượng của viên gạch là:

  1800:2 x 2=1800(gam)

  =1,8kg

  Đáp số:1,8kg

  Bài 2:

  2 lần tổng của chìu dài và chìu rộng là:

  5,46:0,7=7,8(m²)

  Tổng giữa chiều dài và chiều rộng là:

  7,8:2=3,9(m)

  Chiều dài của HHCN là:

  (3,9+0,5):2=2,2(m)

  Chiều rộng chủa HHCN là:

  3,9-2,2=1,7(m)

  Thể tích của HHCN là:

  2,2 x 0,7 x 1,7=2,618(m³)

  =2618dm³

  Đáp số:2618dm³

  CHẮC CHẮN ĐÚNG NHA

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  0
  2021-10-26T05:51:49+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  hể tích của viên gạch là:

  12 x 25 x 6=1800(cm³)

  Khối lượng của viên gạch là:

  1800:2 x 2=1800(gam)

  =1,8kg

  Đáp số:1,8kg

  Bài 2:

  2 lần tổng của chìu dài và chìu rộng là:

  5,46:0,7=7,8(m2)

  Tổng giữa chiều dài và chiều rộng là:

  7,8:2=3,9(m)

  Chiều dài của HHCN là:

  (3,9+0,5):2=2,2(m)

  Chiều rộng chủa HHCN là:

  3,9-2,2=1,7(m)

  Thể tích của HHCN là:

  2,2 x 0,7 x 1,7=2,618(m3)

  =2618dm³

  Đáp số:2618dm3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )