(1)- Mỹ La Tinh giàu TNKS – Khí hậu, đất đái thuận lợi cho phát triển nông nghiệp. (2)-Nhưng các nước Mĩ La Tinh có từ 37%-62% số dân sống dưới mức

Question

(1)- Mỹ La Tinh giàu TNKS
– Khí hậu, đất đái thuận lợi cho phát triển nông nghiệp.
(2)-Nhưng các nước Mĩ La Tinh có từ 37%-62% số dân sống dưới mức nghèo khổ.
==> Hãy nêu nguyên nhân dẫn đến 2 mâu thuẫn trên ?
Help me ::<

in progress 0
Amara 2 tháng 2021-10-13T18:38:03+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T18:39:49+00:00

  thứ nhất do vùng mỹ la tinh đa phần theo chủ nghĩa tư bản chủ nghĩa

  =>sự phân biệt giàu nghèo diễn ra gay gắt.

  thứ hai do vùng nông thôn quá nghèo khổ nên nhân dân hầu như đề đổ xô ra thành phố làm việc

  =>hậu quả dẫn tới thiếu việc làm khó khăn về nhiều mặt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )