-1:Nêu hiện tượng và viết pT hóa Học xảy Ra khi : A) Sục khí cl2(clo) vào Dd KI có hồ tinh B) nhỏ DD AgNo3 vào Dd nacl -Ai làm Hộ e vs ạ❤

Question

-1:Nêu hiện tượng và viết pT hóa Học xảy Ra khi :
A) Sục khí cl2(clo) vào Dd KI có hồ tinh
B) nhỏ DD AgNo3 vào Dd nacl
-Ai làm Hộ e vs ạ❤

in progress 0
Amara 1 năm 2021-10-06T14:34:30+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T14:35:46+00:00

  a. Sục khí $Cl_2$ vào `ddKI` có hồ tinh bột thì ta thấy hồ tinh bột từ từ chuyển xanh là do

  `PTHH:2KI+Cl_2→2KCl+I_2`

  `I_2` đã làm hồ tinh bột chuyển xanh

  b. Khi nhỏ `ddAgNO_3` vào `ddNaCl` thì trong dd dần dần xuất hiện kết tủa trắng do xảy ra pứ

  `PTHH:AgNO_3+NaCl→NaNO_3+AgCl↓`

  0
  2021-10-06T14:36:08+00:00

  Đáp án:

   dưới nha bn

  Giải thích các bước giải:

   a.Cl2+2KI→I2↓+2KCl

  hiện tượng: hồ tinh bột lm kết tủa từ màu đen tím chuyển sang màu xanh

  b.AgNO3+NaCl→AgCl↓+NaNO3

  hiện tượng: xuất hiện kết tủa trắng

  ……………………………..chúc bn hk tốt……………………………………..

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )