1 người đi xe đạp đi từ đình trám đến bắc giang dài 12km,đình trám đến bãi bò dài 4km, biết vận tốc từ đình trám đến bãi bò là 12km/h,từ bãi bò đến bắ

Question

1 người đi xe đạp đi từ đình trám đến bắc giang dài 12km,đình trám đến bãi bò dài 4km, biết vận tốc từ đình trám đến bãi bò là 12km/h,từ bãi bò đến bắc giang là 8km thì đi hết 20 phút a)tính thời gian đi từ đình trám đến bãi bò b)tính vận tốc từ bãi bò đến bắc giang c)tính vận tốc trung bình từ đình trám đến bắc giang

in progress 0
Lydia 2 ngày 2021-12-07T18:30:02+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T18:32:00+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  tóm tắt

  s1 = 12 km

  s2 = 4km

  v2= 12km/h

  s3 = 8km

  t3= 20′ = 1/3 h

  t2 =?

  v3=?

  vtb=?

  giải

  thời gian đi từ đình trám đến bãi bò là:

  t=s/v ⇒ t= 4/12 = 1/3 (km/h) = 20′

  vận tốc từ bãi bò đến Bắn Giang là:

  v=s/t ⇒ v= 8 : 1/3 = 24 km/h

  vtb ko biết làm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )