một cửa hàng định giá bán một chiếc cặp trị giá 65 000đ.nhân dịp khai giảng năm học mới cửa hàng hạ giá 12%.hỏi sau khi giảm giá 12%,giá của chiếc cặp

Photo of author

By Jade

một cửa hàng định giá bán một chiếc cặp trị giá 65 000đ.nhân dịp khai giảng năm học mới cửa hàng hạ giá 12%.hỏi sau khi giảm giá 12%,giá của chiếc cặp là bao nhiêu tiền?

0 bình luận về “một cửa hàng định giá bán một chiếc cặp trị giá 65 000đ.nhân dịp khai giảng năm học mới cửa hàng hạ giá 12%.hỏi sau khi giảm giá 12%,giá của chiếc cặp”

 1. Đáp án:

  Số tiền giảm là:

  65000/100×12=7800(đồng)

  Tiền chiếc cặp sau khi giảm là:

  65000-7800=57200(đồng)

  Đáp số:…

   

  Giải thích các bước giải:

   

 2. chiếc cặp đó được giảm giá số tiền là:

  65000×12:100=7800(đồng)

  sau khi được giảm giá chiếc cặp đó có số tiền là:

  65000-7800=57200(đồng)

  Đ/S:57200 đồng

   

Viết một bình luận