1 người đi xe đạp từ A đến B vs vận tốc 15km/h. Lúc về người đó đi với vận tốc 12km/h nên thời gian về lâu hơn thời gian đi là 30 phút. Tính quãng đư

Question

1 người đi xe đạp từ A đến B vs vận tốc 15km/h. Lúc về người đó đi với vận tốc 12km/h nên thời gian về lâu hơn thời gian đi là 30 phút. Tính quãng đường AB ?

in progress 0
Abigail 5 tháng 2021-07-12T09:30:21+00:00 2 Answers 22 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T09:31:48+00:00

  Đáp án: AB = 30 km

  Giải:

  Thời gian người đó đi từ A → B:

  `t_1=\frac{AB}{v_1}=\frac{AB}{15}`

  Thời gian đi từ B → A:

  `t_2=\frac{AB}{v_2}=\frac{AB}{12}`

  Thời gian về lâu hơn thời gian đi là 30 phút:

  `t_2-t_1=0,5 \ (h)`

  → `\frac{AB}{12}-\frac{AB}{15}=0,5`

  → `AB-0,8AB=6`

  → `0,2AB=6`

  → `AB=30 \ (km)`

  0
  2021-07-12T09:32:00+00:00

  Đáp án:

  Quãng đường `AB` dài : `30` km

  Giải thích các bước giải:

  Gọi `x` ( `km` ) là độ dài quãng đường `AB` `(x>0)`

  Thời gian từ `A–>B` là: `x/15` `(h)`

  Thời gian từ `B–>A` là: `x/12` `(h)`

   Đổi `30` phút =`1/2h`

   ta có phương trình :

    `x/12-x/15=1/2`

    ⇔ `5x-4x=30`

    ⇔  `x=30`

  Quãng đường `AB` dài : `30` `km`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )