1 người đi xe máy từ a đến b. nếu đi với vận tốc 25km/giờ thì chậm 2h nếu đi với vận tốc 30km/h thì đến b chậm 1h. tính QĐ ab

Question

1 người đi xe máy từ a đến b. nếu đi với vận tốc 25km/giờ thì chậm 2h nếu đi với vận tốc 30km/h thì đến b chậm 1h. tính QĐ ab

in progress 0
Skylar 1 năm 2021-11-30T15:09:17+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T15:10:35+00:00

  Thời gian khi đi với vận tốc 25 km/giờ so với thời gian khi đi với vận tốc 30 km/giờ là:

          $2-1=1$ (giờ)

  Vì quãng đường đi là như nhau nên vận tốc và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Như vậy thời gian khi đi với vận tốc 25 km/giờ bằng $\frac{6}{5}$ thời gian khi đi với vận tốc 30 km/giờ

   Coi thời gian đi với vận tốc 25 km/giờ là $6$ phần bằng nhau thì thời gian đi với vận tốc 30 km/giờ là $5$ phần bằng nhau như thế. Hiệu số phần bằng nhau là:

           $6-5=1$ (phần)

  Giá trị 1 phần là:

           $1:1=1$ (giờ)

  Thời gian đi với vận tốc 25 km/giờ là:

           $1\times6=6$ (giờ)

  Quãng đường AB là:

           $25\times6=150$ (km)

                  Đáp số: $150$ km

  0
  2021-11-30T15:10:59+00:00

  Thời gian khi đi với vận tốc 25 km/giờ so với thời gian khi đi với vận tốc 30 km/giờ là:

          2 – 1 = 1 (giờ)

  Vận tốc và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Vậy thời gian khi đi với vận tốc 30km/giờ bằng $\frac{30}{25}$ = $\frac{6}{5}$ thời gian khi đi với vận tốc 25km/giờ

  Hiệu số phần bằng nhau là:

           6 – 5 = 1 (phần)

  Giá trị của 1 phần là:

           1 : 1 = 1 (giờ)

  Thời gian đi với vận tốc 25km/giờ là:

  1 × 6 = 6 (giờ)

  Quãng đường AB dài là:

  25 × 6 = 150 (km)

  Đáp số: 150km

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )