1, những năm 1949 ở TQ đx diễn ra sự kiện lịch sử gì? hãy nếu ý nghĩa của sự kiện đó. 2. the em VN gia nhập ASEAN sẽ có thuận lợi và gặp thách thức gì

Question

1, những năm 1949 ở TQ đx diễn ra sự kiện lịch sử gì? hãy nếu ý nghĩa của sự kiện đó.
2. the em VN gia nhập ASEAN sẽ có thuận lợi và gặp thách thức gì?
3.mục đích ra đời của hội đồng tương trợ kinh tế(sev)?

in progress 0
Rylee 1 giờ 2021-09-11T00:20:52+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T00:22:44+00:00

  1. a. Diến biến chính: – Từ 1946 –1949 TQ diễn ra nội chiến giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản:

  Ngày 20/07/1946, Tưởng Giới Thạch phát động nội chiến.

  + Từ tháng 7/1946 đến tháng 6/1947: Quân giải phóng thực hiện chiến lược phòng ngự tích cực, sau đó chuyển sang phản công và giải phóng toàn bộ lục địa TQ

  + Cuối năm 1949, cuộc nội chiến kết thúc.toàn bộ lục địa TQ dc giải phóng, đảng quốc dân thất bại chạy ra Đài Loan

   – Ngày 01/10/1949, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa được thành lập do Mao Trạch Đông làm chủ tịch 

  b.  Ý nghĩa

  Đây là một sự kiện có ý nghĩa Ls to lớn ko chỉ đối với TQ mà cón đối với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

  – Cuộc cách mạng DTDCND Trung Quốc đã hoàn thành. Chấm dứt hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc.

  – Xóa bỏ tàn dư phong kiến, đưa nước Trung Hoa bước vào  kỷ nguyên độc lập tự do và  tiến lên CNXH.

   – Ảnh hưởng sâu sắc tới phong trào giải phóng dân tộc thế giới

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )