1)oxit hóa 5,4 lượng A (hóa trị III) ta thu được 10,2g h/c oxit . Xác định khối lượng A đã dùng 2) Để điều chế khí õi trong phòng thí nghiệm , ta có

Question

1)oxit hóa 5,4 lượng A (hóa trị III) ta thu được 10,2g h/c oxit . Xác định khối lượng A đã dùng
2) Để điều chế khí õi trong phòng thí nghiệm , ta có thể nung nóng KMnO4 hoặc KClO3
a) để thu được cùng 1 lượng khí oxi thì khối lượng chất người ta dùng là nhiều hơn
b) nếu thu được cùng 1 lượng oxi thì tỉ lệ số mol của 2 chất đã dùng là bn?
Cần gấp ạ !!!!!!!!!! mk sẵn sàng vote cho bạn trả lời nha ………………….

in progress 0
Lyla 2 giờ 2021-10-17T04:34:18+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-17T04:35:45+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   1. $4A+3O_2\xrightarrow{t^o}2A_2O_3\\x\hspace{3cm}0,5x$

  Theo đề bài, suy ra: $x×M_A=5,4\ và\ 0,5x×(2M_A+48)=10,2⇒ x=0,2\ M_A=27$

  ⇒ A là Al, $m_{O_2}=9,6g$

  2. Gọi số mol $O_2$ sin ra do nhiệt phân $KClO_3$ và $KMnO_4$ lần lượt là 3x và y  mol

  $2KClO_3\xrightarrow{t^o,MnO_2}2KCl+3O_2\\2x\hspace{4,7cm}3x\\2KMnO_4\xrightarrow{t^o,}K_2MnO_4+MnO_2+O_2\\2y\hspace{6,8cm}y$

  a. Thu được cùng 1 lượng khí $O_2$ nên 3x = y

  $m_{KClO_3}=2x×122,5=245x\\m_{KMnO_4}=2y×158=6x×158=948x$

  Vậy, khối lượng $KMnO_4$ nhiều hơn

  b. Đê thu được cùng số mol $O_2$ tức là: 3x = y

  $n_{KClO_3}=2x\\n_{KMnO_4}=2y=6x ⇒\dfrac{n_{KMnO_4}}{n_{KClO_3}}=3$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )