1 phần 5 nguyên tử F nặng bằng 1 phần 3 nguyên tử kali. Tìm nguyên tử khối của F

Question

1 phần 5 nguyên tử F nặng bằng 1 phần 3 nguyên tử kali. Tìm nguyên tử khối của F

in progress 0
Autumn 2 giờ 2021-09-11T21:39:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T21:40:23+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `1/5 F=1/3 K`

  `⇔ 1/5 F=1/3. 39`

  `⇔ 1/5 F=13` 

  `⇔ F=65`

  Vậy Nguyên tử F là kẽm (Zn) 

  NTK: 65

  0
  2021-09-11T21:40:46+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $\textrm{Nguyên tử Kali: K=39đvC}$

  $⇒\dfrac13$ $\textrm{nguyên tử Kali:}$ $\dfrac13 K=\dfrac{39}{3}=13(đvC)$

  $⇒\dfrac15$ $\textrm{nguyên tử F:}$ $\dfrac15 F=13(đvC)$

  $⇒M_{F}=13.5=65(đvC)$

  $\textrm{⇒F là Kẽm(Zn)}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )