1 phân biệt các dung dịch sau bằng phưng pháp hóa học : HCl,NaOH,NaCl,Ba(OH)2,Ba(OH20 2 tính % về khối lượng mỗi nguyên tố trong hợp chất : Mg(NO3)2,C

Question

1 phân biệt các dung dịch sau bằng phưng pháp hóa học : HCl,NaOH,NaCl,Ba(OH)2,Ba(OH20
2 tính % về khối lượng mỗi nguyên tố trong hợp chất : Mg(NO3)2,CuSO4, 5H2O
3 nguyên tử nguyên tố A có tổng số hạt trong nguyên tử là 58, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 18. hỏi A là nguyên tố nào???

in progress 0
Arianna 1 năm 2021-11-30T14:06:29+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T14:07:46+00:00

  1. Bốn dd: HCl, NaOH, NaCl, Ba(OH)2 

  Cho quỳ tím vào 4 dd. HCl hoá đỏ. NaOH và Ba(OH)2 hoá xanh. NaCl ko đổi màu. Nhỏ Na2CO3 vào 2 dd kiềm. Ba(OH)2 có kết tủa, NaOH thì ko. 

  Ba(OH)2+ Na2CO3 -> BaCO3+ 2NaOH 

  2.  

  – Mg(NO3)2 (M= 148): 

  %Mg= $\frac{24.100}{148}$= 16,22% 

  %N= $\frac{14.2.100}{148}$= 18,92% 

  %O= 64,86% 

  – CuSO4.5H2O (M= 250):

  %Cu= $\frac{64.100}{250}$= 25,6%

  %S= $\frac{32.100}{250}$= 12,8%

  %H= $\frac{10.100}{250}$= 4%

  %O= 57,6% 

  3. 

  Theo bài: 

  2p+n= 58 và 2p-n= 18 

  => p= 19; n= 20 

  p= Z= 19 

  => A là kali (K)

  0
  2021-11-30T14:07:57+00:00

  Đáp án:

   Tạm thời mình chỉ làm được vậy thôi,mong bạn thông cảm!!!? 

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )