1 phân tử adn tiến hành nhân đôi liên tiếp sẽ tạo ra bao nhiêu ADN con nếu qua 3, 4 lần nhân dôi liên tiếp ? Mình cảm ơn nha! ^^

Question

1 phân tử adn tiến hành nhân đôi liên tiếp sẽ tạo ra bao nhiêu ADN con nếu qua 3, 4 lần nhân dôi liên tiếp ?
Mình cảm ơn nha! ^^

in progress 0
Natalia 1 năm 2021-08-28T01:59:10+00:00 2 Answers 133 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T02:00:37+00:00

  Đáp án:

  – Một phân tử ADN tiến hành nhân đôi liên tiếp 3 lần sẽ tạo ra số ADN con là:

  `2^3 = 8` ADN

  – Một phân tử ADN tiến hành nhân đôi liên tiếp 4 lần sẽ tạo ra số ADN con là:

  `2^4 = 16` ADN

  0
  2021-08-28T02:00:38+00:00

  Công thức tính số ADN con tạo ra sau k lần nhân đôi là: $2^{k}$

  Số ADN con tạo ra sau 3 lần nhân đôi là: $2³ = 8$

  Số ADN con tạo ra sau 4 lần nhân đôi là: $2^{4} = 16$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )