1 phút 15 giây = ….giây 2 tấn 2kg = ….tấn 2cm vuông 4 dm vuông =….dm vuông 1 dm khối 203 đm khối =…dm khối

Question

1 phút 15 giây = ….giây
2 tấn 2kg = ….tấn
2cm vuông 4 dm vuông =….dm vuông
1 dm khối 203 đm khối =…dm khối

in progress 0
Gianna 2 tháng 2021-10-02T15:34:24+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T15:35:27+00:00

  1 phút 15 giây = 75 giây

  2 tấn 2 kg = 2,002 tấn

  2 cm² 4 dm² = 4,02 dm²

  1 m³ 203 dm³ = 1203 dm³

  0
  2021-10-02T15:35:58+00:00

  1 phút 15 giây = 75 giây

  2 tấn 2 kg = 2,002 tấn

  2 cm² 4 dm² = 4,02 dm²

  1 dm³ 203 dam³ = 20301 dm³

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )