1. quãng đường AB dài 135km .Ô tô đi A đến B hết 2 giờ 30 phút ,Tính vận tốc , biết dọng đường dừng nghỉ 15 phút 2. 1 ô tô khởi hành từA lúc 7 giờ 30

Question

1. quãng đường AB dài 135km .Ô tô đi A đến B hết 2 giờ 30 phút ,Tính vận tốc , biết dọng đường dừng nghỉ 15 phút
2. 1 ô tô khởi hành từA lúc 7 giờ 30 phút đến B lúc 10 giờ 15 phút .Tính vận tốc ,biết AB dài 154km

in progress 0
Bella 3 tuần 2021-11-21T04:51:33+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T04:52:35+00:00

  I   Thời gian ôtô đi A đến B không kể thời gian nghỉ là :

           $\ 2$ giờ $\ 30$ phút $\ – 15$ phút $\ = 2$ giờ $\ 15$ phút

         Đổi $\ 2$ giờ $\ 15$ phút $\ = 2,25$ giờ

              Vận tốc của ôtô đó là:

                 $\ 135 : 2,25 = 60$ (km/giờ)

                       Đ/S:……………………………

  II     Thời gian ôtô khởi hành từ A đến B là :

                    $\ 10$ giờ $\ 15$ phút $\ – 7$ giờ $\ 30$ phút $\ = 2$ giờ $\ 45$ phút

                        Đổi 2 giờ 45 phút = 2,75 giờ

                        Vận tốc ôtô đó là :

                    $\ 154 : 2,75 = 56$ (km/giờ)

                               Đ/S :……………………….

  0
  2021-11-21T04:53:01+00:00

  B1:

  Thời gian ô tô đi từ A đến B ko kể thời gian nghỉ là:

            2h30 phút – 15 phút = 2h15 phút = 2,25h

  Vận tốc của ô tô là:

            135 : 2,25 = 60 (km/h)

                              Đ/số: 60km/h

  B2:

  Thời gian ô tô khởi hành là:

          10h15 phút – 7h 30 phút = 2h 45 phút = 2,75h

  Vận tốc của ô tô là:

          154 : 2,75 = 56 (km/h)

                           Đ/số : 56km/h

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )