1.so sánh chiều dòng điện và chiều dòng điện trong kim loại? KHÔNG CHÉP MẠNG!!!

Question

1.so sánh chiều dòng điện và chiều dòng điện trong kim loại?
KHÔNG CHÉP MẠNG!!!

in progress 0
Katherine 3 tháng 2021-09-20T07:16:26+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T07:17:35+00:00

  Khi có dòng điện chạy trong kim loại thì các electron dịch chuyển từ cực âm sang cực dương của nguồn điện, ngược với chiều qui ước của dòng điện (từ cực dương sang cực âm của dòng điện).

   

  0
  2021-09-20T07:18:16+00:00

  Dòng điện trong mạch có chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện đến cực âm

  Chiều quy ước của dòng điện ngược chiều với chiều dịch chuyển có hướng của electron tự do trong dây dẫn kim loại

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )