1, sự phát triển của rễ a, sự lớn lên: b, sự phân chia: các bạn làm hộ tui phần này

Question

1, sự phát triển của rễ
a, sự lớn lên:
b, sự phân chia:
các bạn làm hộ tui phần này

in progress 0
Reese 1 tháng 2021-09-01T21:37:13+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T21:38:16+00:00

  Sự LỚN LÊN VÀ PHÂN CHIA CỦA TẾ BÀO

  . Tế bào ở những bộ phận nào của cây có khả năng phân chia? Quá trình phân bào diễn ra như thế nào? Tế bào ở mô phân sinh: ngọn cây, chóp rễ có khả năng phân chia. Quá trình phân bào diễn ra: + Từ 1 nhân hình thành 2 nhân giông nhau. + Tế bào chất phân chia, xuất hiện vách ngăn chia tế bào mẹ thành 2 tế bào con. + Các tế bào con lớn lên bằng tế bào mẹ thì lại tiếp tục phân chia.

   

  0
  2021-09-01T21:38:41+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Một số tác giả cho rằng nếu mầm rễ phát triển khi nội bì còn đang ở trạng thái phân sinh thì nội bì sẽ tham gia vào quá trình hình thành rễ con.

  Khi mầm rễ bắt đầu phát triển, nó sẽ đẩy một số tế bào nội bì ra phía ngoài; các tế bào này sẽ tạo thành một cái mũ úp lên mầm rễ non, bảo vệ mầm rễ đâm ra đến ngoài. Lúc này mũ sẽ chết, bong đi và hình thành chóp rễ để bảo vệ đầu ngọn rễ non và lông hút bắt đầu xuất hiện.

  Có tác giả cho rằng phần nội bì trên cũng có thể tham gia cùng thành phần khác của vỏ để hình thành chóp rễ, gọi là bao đầu rễ. Các tế bào trụ bì ở vùng đó phân hóa thành các yếu tố mạch và yếu tố rây để nối liền trực tiếp với các yếu tố dẫn của rễ cái.

  Vị trí xuất hiện của rễ con có liên quan tới các cực phân hóa của bó libe  bó gỗ của rễ chính cũng như số lượng dãy rễ con có thể bằng số cực bó gỗ trước hoặc gấp đôi, đặc trưng cho từng loài.

  Sự phát triển của rễ con./.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )