1. Tấm bìa hình vuông có cạnh 1/2m. Người ta cắt tấm bìa làm hai phần bằng nhau. Tính diện tích mỗi phần bao nhiêu mét vuông? ( Có tóm tắt ạ! AC ráng

Question

1. Tấm bìa hình vuông có cạnh 1/2m. Người ta cắt tấm bìa làm hai phần bằng nhau. Tính diện tích mỗi phần bao nhiêu mét vuông?
( Có tóm tắt ạ! AC ráng giúp e! )

in progress 0
Eloise 2 tháng 2021-07-28T13:54:57+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T13:55:59+00:00

  Diện tích mỗi phần khi người ta cắt tấm bìa thành `2` phần bằng nhau là:

  $\dfrac{1}{2}×\dfrac{1}{2}÷2=\dfrac{1}{8}(m^2)$

  Đáp số: $\dfrac{1}{8}m^2$

   

  0
  2021-07-28T13:56:01+00:00

  Đáp án:

  tóm tắt

   cạnh tấm bìa : 1/2m

   cắt : 2 phần

  diện tích mỗi phần : … m²

  bài giải

  diện tích tấm bìa hình vuông là

  1/2 x 1/2 = 1/4 m²

  vì diện tích mỗi phần bằng nhau nên diện tích mỗi phần là

  1/4 : 2 = 1/8 m²

  đáp số : 1/8 m²

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )