1.Tam giác cân có góc ở đỉnh là 70 độ thì góc ở đáy là bao nhiêu độ? A. 80 B. 55 C. 40 D. 70 2.Góc ở đáy của tam giác cân là góc… A. nhọn B.

Question

1.Tam giác cân có góc ở đỉnh là 70 độ thì góc ở đáy là bao nhiêu độ?
A. 80
B. 55
C. 40
D. 70
2.Góc ở đáy của tam giác cân là góc…
A. nhọn
B. vuông
C. tù
D. Cả 3 đáp án trên

in progress 0
Skylar 2 tháng 2021-10-21T07:43:28+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-21T07:45:15+00:00

  Giải thích các bước giải:

  1.Tam giác cân có góc ở đỉnh là 70 độ thì góc ở đáy là bao nhiêu độ?
   A. 80 độ
   B. 55 độ
   C. 40 độ
   D. 70 độ

  Giải thích:

  Góc ở đỉnh bằng `70^o` thì `2` góc đáy là:`180^o-70^o=110^o`

  Vì là tam giác cân `=>` mỗi góc ở đỉnh bằng `110^o/2=55^o`
  2.Góc ở đáy của tam giác cân là góc… 
  A. nhọn 
  B. vuông 
  C. tù 
  D. Cả 3 đáp án trên

  góc ở đáy của tam giác câ là góc nhọn

  0
  2021-10-21T07:45:20+00:00

  Đáp án:

    2. A

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )