1 tàu thủy đang chạy ngược dòng trên 1 khúc sông dài 54km sau đó chạy xuôi dòng 72km mất tất cả 6 giờ.Tính vận tốc thực của tàu,biết vận tốc dòng nước

Question

1 tàu thủy đang chạy ngược dòng trên 1 khúc sông dài 54km sau đó chạy xuôi dòng 72km mất tất cả 6 giờ.Tính vận tốc thực của tàu,biết vận tốc dòng nước là 3km/h

in progress 0
Isabelle 1 năm 2021-09-04T09:04:27+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-04T09:05:33+00:00

  gọi vận tốc ban đầu của tàu thủy là x ( x > 3 ) km/h

  vận tốc xuối dòng là x+3

  vận tốc ngược dòng là x-3

  thời gian đi ngược dòng là 54/x-3

  thời gian đi xuôi dòng là 72/x+3

  do tổng thời gian đi về là 6h nên ta có phương trình 

  54/x-3 + 72/x+3 = 6 ( đến đoạn này bạn tự giải ra nhé ) 

  => x=21km/h

  0
  2021-09-04T09:06:16+00:00

  – Gọi vận tốc thực của tàu là: x (km/h) (x > 3)

  – Vận tốc xuôi dòng của tàu là: x + 3 (km/h) 

  ⇒ Thời gian xuôi dòng của tàu là: $\frac{72}{x+3}$ (giờ)

  – Vận tốc ngược dòng của tàu là: x – 3 (km/h) 

  ⇒ Thời gian ngược dòng của tàu là: $\frac{54}{x-3}$ (giờ)

  Một tàu thủy đang chạy ngược dòng trên 1 khúc sông dài 54km sau đó chạy xuôi dòng 72km mất tất cả 6 giờ 

  Nên ta có phương trình: 

  $\frac{72}{x+3}$ + $\frac{54}{x-3}$ = 6 

  ⇒ $\left \{ {{x=0(loại)} \atop {x = 21(TMĐK) }} \right.$ 

  Vậy: Vận tốc thực của tàu là: 21 (km/h)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )