1 TB sinh dục sơ khai đực nguyên phân 4 đợt, nửa số TB con tạo ra trải qua giảm phân.hỏi +số TB con tạo ra +số tinh trùng tạo ra +tổng số NST có trong

Question

1 TB sinh dục sơ khai đực nguyên phân 4 đợt, nửa số TB con tạo ra trải qua giảm phân.hỏi +số TB con tạo ra +số tinh trùng tạo ra +tổng số NST có trong tinh trùng biết 2n=8

in progress 0
Athena 7 ngày 2021-09-05T17:52:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T17:53:34+00:00

  Đáp án:

  a.

  – Số tế bào con được tạo ra sau nguyên phân là:

  `2^4 = 16` tế bào

  b.

  – Số tế bào tham gia quá trình giảm phân là:

  `16 : 2 = 8` tế bào

  – Số tinh trùng được tạo ra sau giảm phân là:

  `8 × 4 = 32` tinh trùng

  c.

  – Số NST trong các tinh trùng được tạo ra là:

  `32 × 4 = 128` NST

   

  0
  2021-09-05T17:53:51+00:00

  Số tế bào con tạo thành sau nguyên phân: $2^{4} = 16$ 

  Số tế bào tham gia giảm phân: $16 : 2 = 8$

  Số tinh trùng tạo ra: $8.4 = 32$

  Mỗi tinh trùng có bộ NST là $n = 4$

  Số NST có trong tinh trùng tạo ra: $32.4 = 128$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )