1, Thắng lợi đó mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa a

Question

1, Thắng lợi đó mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại ở thế kỉ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu săc”. Đó là thăng lợi nào của nhân dân Việt Nam?
A. Thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945 và khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
B. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 – 1954).
C. Thắng lợi trong Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954.
D. Thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 – 1975).
2, Sự kiện nào thể hiện “Tư tưởng Cách mạng tháng Mười Nga đã thấm sâu hơn vào giai cấp công và bắt đầu biến thành hành động của giai cấp công nhân Việt Nam”
A. Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo luận cương của Lê nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7- 1920)
B. Bãi công của thợ máy xưởng Ba Son cảng Sài Gòn (1925).
C. Tiếng bom của Phạm Hồng Thái vang dội ở Sa diện -Quảng Châu (6-1924).
D. Nguyễn Ái Quốc gửi đến hội nghị Véc-xai bản yêu sách(1919).
3, Ba chương trình kinh tế nào dưới đây được đưa ra trong kế hoạch nhà nước 5 năm 1986-1990?
A. Nông – lâm- ngư nghiệp
B. Vườn – ao – chuồng
C. Lương thực – thực phẩm – hàng xuất khẩu.
D. Lương thực – thực phẩm – hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu
4, Nhân loại đã trải qua hai cuộc cách mạng trong lĩnh vực khoa học – kĩ thuật đó là những cuộc cách mạng nào?
A. Cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII và cách mạng khoa học kĩ thuật thế ki XX
B. Cuộc cách mạng kĩ thuật thế kỉ XVIII và cách mạng khoa học kĩ thuật thế kỉ XX.
C. Cuộc cách mạng kĩ thuật và cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII – XIX và cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật đang diễn ra từ những năm 40 của thể kỉ XX đến nay.
D. Cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII – XIX và cuộc cách mạng công nghệ thế kỉ XX
5, Tinh thần “đi nhanh đến, đánh nhanh thắng” và khí thế “thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”. Đó là tinh thần và khí thế ra quân của dân tộc ta trong chiến dịch nào? *
A. Chiến dịch Điện Biên Phủ
B. Chiến dịch Huế – Đà Nẵng.
C. Chiến dịch Hồ Chí Minh.
D. Chiến dịch Tây Bắc.

in progress 0
Camila 3 tuần 2021-07-09T22:30:14+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:31:30+00:00

  1, Thắng lợi đó mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại ở thế kỉ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu săc”. Đó là thăng lợi nào của nhân dân Việt Nam?

  A. Thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945 và khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

  B. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 – 1954).

  C. Thắng lợi trong Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954.

  D. Thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 – 1975).
  2, Sự kiện nào thể hiện “Tư tưởng Cách mạng tháng Mười Nga đã thấm sâu hơn vào giai cấp công và bắt đầu biến thành hành động của giai cấp công nhân Việt Nam”
  A. Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo luận cương của Lê nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7- 1920)
  B. Bãi công của thợ máy xưởng Ba Son cảng Sài Gòn (1925).
  C. Tiếng bom của Phạm Hồng Thái vang dội ở Sa diện -Quảng Châu (6-1924).
  D. Nguyễn Ái Quốc gửi đến hội nghị Véc-xai bản yêu sách(1919).
  3, Ba chương trình kinh tế nào dưới đây được đưa ra trong kế hoạch nhà nước 5 năm 1986-1990?
  A. Nông – lâm- ngư nghiệp
  B. Vườn – ao – chuồng
  C. Lương thực – thực phẩm – hàng xuất khẩu.
  D. Lương thực – thực phẩm – hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu
    4, Nhân loại đã trải qua hai cuộc cách mạng trong lĩnh vực khoa học – kĩ thuật đó là những cuộc cách mạng nào?
  A. Cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII và cách mạng khoa học kĩ thuật thế ki XX
  B. Cuộc cách mạng kĩ thuật thế kỉ XVIII và cách mạng khoa học kĩ thuật thế kỉ XX.
  C. Cuộc cách mạng kĩ thuật và cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII – XIX và cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật đang diễn ra từ những năm 40 của thể kỉ XX đến nay.
  D. Cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII – XIX và cuộc cách mạng công nghệ thế kỉ XX
  5, Tinh thần “đi nhanh đến, đánh nhanh thắng” và khí thế “thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”. Đó là tinh thần và khí thế ra quân của dân tộc ta trong chiến dịch nào? *
  A. Chiến dịch Điện Biên Phủ
  B. Chiến dịch Huế – Đà Nẵng.
  C. Chiến dịch Hồ Chí Minh.
  D. Chiến dịch Tây Bắc.

  0
  2021-07-09T22:32:10+00:00

  1D

  2B

  3D

  4D

  5C

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )