1) thế nào là lai phân tích 2) nhiễm sát thể có vai trò j với di truền 3) trình bầy diễn biến nhiễm sát thể

Question

1) thế nào là lai phân tích
2) nhiễm sát thể có vai trò j với di truền
3) trình bầy diễn biến nhiễm sát thể

in progress 0
Clara 2 giờ 2021-09-08T14:33:13+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T14:34:25+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   1)Phép lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn.
  2)NST là cấu trúc mang gen có bản chất là ADN. Nhờ sự tự sao của ADN mà NST tự nhân đôi giúp các gen quy định các tính trạng được di truyền qua các thế hệ tế bào và cơ thể.
  3)

  • Kì đầu: NST bắt đầu co xoắn. Màng nhân và nhân con biến mất. Trung tử và thoi phân bào xuất hiện. Thoi phân bào đính vào 2 phía của tâm động.
  • Kì giữa: NST co xoắn cực đại và xếp thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.
  • Kì sau: 2 cromatit trong từng NST kép tách nhau ở tâm động thành 2 NST đơn và đi về hai cực của tế bào.
  • Kì cuối: NST duỗi xoắn, nằm trong 2 nhân mới. Tế bào hình thành eo thắt để phân chia tế bào chất.

  0
  2021-09-08T14:34:53+00:00

  (1) Lai phân tích  phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn.

  (2) Nhiễm sát thể: có vai trò quyết định trong di truyền

  (3) Những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân

  – Kì đầu: NST bắt đầu co xoắn. Màng nhân và nhân con biến mất. Trung tử và thoi phân bào xuất hiện. Thoi phân bào đính vào 2 phía của tâm động.

  – Kì giữa: NST co xoắn cực đại và xếp thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.

  – Kì sau: 2 cromatit trong từng NST kép tách nhau ở tâm động thành 2 NST đơn và đi về hai cực của tế bào.

  – Kì cuối: NST duỗi xoắn, nằm trong 2 nhân mới. Tế bào hình thành eo thắt để phân chia tế bào chất.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )