1 thửa ruộng có chiều dài 14m,chiều rộng bằng 3/4 chiều dài.tínhdiện tích thửa ruộng nhanh cho ctlhn

Question

1 thửa ruộng có chiều dài 14m,chiều rộng bằng 3/4 chiều dài.tínhdiện tích thửa ruộng
nhanh cho ctlhn

in progress 0
Daisy 1 tháng 2021-08-06T22:01:08+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-06T22:02:35+00:00

  chiều rộng là:

  14 x 3/4 = 10,5(m)

  diện tích là:

  10,5 x 14 = 147(m2)

   

  0
  2021-08-06T22:02:41+00:00

                Bài giải

   Chiều rộng thửa ruộng là :

         14 : 4 x 3 = 10 ,5 ( m )

   Diện tích thửa ruộng là :

           14 x 10,5 =147 ( m vuông )

                    ĐS : 147 m vuông

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )