1 thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài bằng 120m , chiều rộng bằng 3/4 chiều dài biết rằng cứ 100m2 thu được 60 kg thóc , hãy tính số tạ thóc thu đượ

Question

1 thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài bằng 120m , chiều rộng bằng 3/4 chiều dài biết rằng cứ 100m2 thu được 60 kg thóc , hãy tính số tạ thóc thu được trên thửa ruộng cứu với cho 5 sao

in progress 0
Hadley 4 tuần 2021-07-08T20:18:24+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:19:26+00:00

  $\text{Chiều rộng hình chữ nhật là:}$

  `120 . 3 : 4 = 90(m)`

  $\text{Diện tích thửa ruộng là :}$

  `120 . 90 = 10800(m^2)`

  $\text{Số tạ thóc thu được trên thửa ruộng là:}$

  `10800:100.60 = 6480(kg)=64,8 tạ`

  0
  2021-07-08T20:19:34+00:00

  Chiều rộng hình chữ nhật là:

  120 x 3 : 4 = 90(m)

  DT thửa ruộng là :

  120 x 90 = 10800(m²)

  Số tạ thóc thu được trên thửa ruộng là:

  10800:100 x 60 = 6480(kg)=64,8 tạ

  Đ/S:64,8 tạ

  Học tốt!!!
  #nocopy

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )