1. tính giá trị biểu thức a, 1/9 + 8/9 * 3 – 3/5 : 3/2 b, 2,34 * 2,5 + 43,5

Question

1. tính giá trị biểu thức
a, 1/9 + 8/9 * 3 – 3/5 : 3/2
b, 2,34 * 2,5 + 43,5

in progress 0
Iris 1 năm 2021-10-16T12:37:10+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T12:38:22+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   1/9+8/9.3-3/5:3/2

  =107/45

  2,34.2,5+43,5

  =5,85+43,5

  =49,35

  0
  2021-10-16T12:38:26+00:00

  1/9 + 8/9 * 3 – 3/5 : 3/2=107/45

  2,34 * 2,5 + 43,5=49,35

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )