1. tính giá trị biểu thức a/ 4,7 x 5,5 – 4,7 x 4,5 b/100 x 0,12 + 0,12 : 0,01 2. a/Một mặt bàn hình tròn có chu vi 439,6m.Tính diện tích mặt bàn đó? b

Question

1.
tính giá trị biểu thức
a/ 4,7 x 5,5 – 4,7 x 4,5
b/100 x 0,12 + 0,12 : 0,01
2.
a/Một mặt bàn hình tròn có chu vi 439,6m.Tính diện tích mặt bàn đó?
b/Lớp 5A có 14 học sinh nữ và chiếm 40% số học sinh cả lớp.Hỏi lớp %A có bao nhiêu học sinh?

in progress 0
Piper 2 tháng 2021-10-19T15:16:54+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-19T15:17:54+00:00

  1 a) 4,7 x 5,5 – 4,7 x 4,5 = 25,85 – 21,15 = 4,7

  b) 100 x 0,12 + 0,12 : 0,01 = 12 + 12 = 24

  2 a )Bán kính mặt bàn là :

  439,6 : 3,14 : 2 = 70 ( m )

  Diện tích mặt bàn đó là :

  70 x 70 x 3,14 =15386 ( $m^{2}$ )

  b) mình không biết nữa

  0
  2021-10-19T15:18:12+00:00

  1, Tính giá trị biểu thức:

  a) 4,7×5,5-4,7×4,5

    = 4,7×(5,5-4,5)

    = 4,7×1

    = 4,7.

  b) 100×0,12+0,12÷0,01

    = 12+12

    = 24.

  2,             Giải

  Bán kính của hình tròn là:

  439,6÷2÷3,14= 70(m).

  a) Diện tích mặt bàn đó là:

  70×70×3,14= 15386(m²).

  b) Lớp 5A có số học sinh là:

  14÷40×100= 35(học sinh).

                  Đáp số: a) 15386m²         ;         b) 35 học sinh.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )