1, vào lúc 7 giờ , một xe máy chuyển động từ A về B với vận tốc 40 km/giờ . Lúc 8 giờ 30 phút một ô tô đi từ B về A với vận tốc 58km/giờ và sau 100 p

Question

1, vào lúc 7 giờ , một xe máy chuyển động từ A về B với vận tốc 40 km/giờ . Lúc 8 giờ 30 phút một ô tô đi từ B về A với vận tốc 58km/giờ và sau 100 phút thì gặp xe máy đi từ A . Tìm quãng đường AB ?

in progress 0
Kylie 3 tháng 2021-09-08T01:31:04+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T01:32:09+00:00

  Đáp án:

  `223,( 3) ( km )`

  Giải thích các bước giải:

   Đổi : `100` phút `= 5/3` giờ

            `8` giờ `30` phút `= 8,5` giờ

  Quãng đường xe máy đi trước là : 

  `40 xx ( 8,5 – 7 ) = 60 ( km )`

  Quãng đường xe máy đi đến chỗ gặp nhau là : 

  `60 + ( 5/3 xx 40 ) = ( 380)/3 (km )`

  Quãng đường ô tô đi đến chỗ gặp nhau là : 

  `5/3 xx 58 = ( 290)/3 ( km )`

  Quãng đường AB dài là : 

  `( 380 )/3 + ( 290 )/3 = ( 670)/3 = 223,( 3) ( km )`

  0
  2021-09-08T01:32:25+00:00

  Đáp án:

   ` 670/3 km `

  Giải thích các bước giải:

   đổi ` 100p = 1h40p = 5/3h` , ` 8h30p = 8,5h`

  `\text{Quãng đường xe  máy đi trước khi ô tô đi là } `

  ` 40 × ( 8,5 – 7 ) = 60km`

  ` \text{Quãng đường xe máy đã đi đến chỗ gặp nhau là}`

  ` 60 + ( 5/3  × 40 ) = 380/3km`

  ` \text{Quãng đường ô tô đi đến chỗ gặp nhau là }`

  ` 5/3 ×  58 = 290/3 `

  ` \text{quãng đường AB dài là } `

  ` 290/3 + 380/3 = 670/3km`

  ` \text{Đáp số : 670/3km`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )