1 vật nặng 100 g trượt từ đỉnh mp nghiêng dài 2m cao 40 cm . Vận tốc ở cuối m phẳng là 2m/ s. Tính công của trọng lực và lực mà sát tại cuối mp nghiên

Question

1 vật nặng 100 g trượt từ đỉnh mp nghiêng dài 2m cao 40 cm . Vận tốc ở cuối m phẳng là 2m/ s. Tính công của trọng lực và lực mà sát tại cuối mp nghiêng

in progress 0
Reagan 3 tháng 2021-09-28T15:46:09+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:47:34+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  A = 0,4J\\
  {A_{ms}} = -0,2J
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

   công của trọng lực là:

  A=Ph=10mh=10.0,1.0,4=0,4J

  Bảo toàn năng lượng:

  \(\begin{array}{l}
  W’ – W = {A_{ms}}\\
  \frac{1}{2}m{v^2}-mgh   = {A_{ms}}\\
   \Rightarrow {A_{ms}} =  \frac{1}{2}m{v^2}-mgh = \frac{1}{2}.0,{1.2^2} -0,1.10.0,4= -0,2J
  \end{array}\)

  0
  2021-09-28T15:47:55+00:00

  – Công của trọng lực

  $A_P=mgh=0,1.10.0,4=0,4(J)$

  – Áp dụng định lí động năng tìm công lực ma sát:

  $Wđ_B-Wđ_A=A_N+A_P+A_{Fms}$

  $<=>\dfrac{1}{2}mv_B^2-\dfrac{1}{2}mv_A^2=0+A_P+A_{Fms}$

  $<=>\dfrac{1}{2}.0,1.2^2=0,4+A_{Fms}$

  $=>A_{Fms}=-0,2(J)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )