1,Vì sao trồng cây ăn quả thường trông bằng cách giâm,chiết,ghép còn trồng hoa thì trồng bằng hạt 2, Trình bày cơ chế cặp nst tương đồng

Question

1,Vì sao trồng cây ăn quả thường trông bằng cách giâm,chiết,ghép còn trồng hoa thì trồng bằng hạt
2, Trình bày cơ chế cặp nst tương đồng

in progress 0
Ivy 1 tháng 2021-09-06T10:26:19+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-06T10:27:24+00:00

    Vì khi trồng cây ăn quả người ta muốn giữ đặc tính của cây trước nên giâm,chiết cành (nhân giống vô tính)

    Còn hoa muốn xuất hiện thêm màu biến dị tổ hợp thì giao bằng hạt

     bộ NST lưỡng bội là bộ NST chứa các cặp tương đồng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )