1,Viết được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau mà không dùng đến chữ số 7 ? 2,Khối 5 trường Pascal có 160 học sinh với số nữ bằng 60% số nam.

Question

1,Viết được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau mà không dùng đến chữ số 7 ?
2,Khối 5 trường Pascal có 160 học sinh với số nữ bằng 60% số nam. Trường cần tuyển
thêm bao nhiêu bạn nữ nữa để số nữ bằng 90% số nam ?
GIÚP MÌNH 2 CÂU NHAA!!!!!!!

in progress 0
Abigail 5 tháng 2021-07-27T04:21:33+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T04:22:55+00:00

  b1,

  Có .8 cách chọn chữ số hàng nghìn

  Có 9 cách chọn chữ số hàng trăm

  Có 9 cách chọn chữ số hàng chục

  Có 9 cách chọn chữ số hàng đơn vị

  Vậyn có tất cả : 8x9x9x9=5832

  b2

  Giả sử số bạn nữ là 60% thì số bạn nam là 100%

  Ta có 60/100=3/5.Vậy số bạn nữ bằng 3/5 số bạn nam

  Số bạn nam là : 160:(3+5)x5=100(bạn)

  Số bạn nữ là : 160-100=60(bạn) b

  Để số bạn nữ bằng 90% số bạn nam thì số bạn nữ phải có :

  100:100×90=90(bạn)

  Số bạn nữ cần phải tuyển để số bạn nữ bằng 90% số bạn nam là : 90-60=30(bạn)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )