1. Vua nào mặt sắt đen sì ? 2. Vua nào trong buổi hàn vi ở chùa ? 3. Tướng nào bẻ gậy phò vua ? 4. Tướng nào dùng bút đánh lừa Vương-Thông ? 5. Ngự

Question

1. Vua nào mặt sắt đen sì ?
2. Vua nào trong buổi hàn vi ở chùa ?
3. Tướng nào bẻ gậy phò vua ?
4. Tướng nào dùng bút đánh lừa Vương-Thông ?
5. Ngựa ai phun lửa đầy đồng ?
6. Voi ai nhỏ lệ ở dòng Hoá giang ?
7. Kiếm ai trả lại rùa vàng ?
8.Súng ai rền ở Vũ Quang thuở nào ?
9. Còn ai đổi mặc hoàng bào ?
10. Nữ lưu sánh với anh hào những ai ?

in progress 0
Alice 4 tuần 2021-08-16T16:32:22+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T16:33:28+00:00

  1. Vua nào mặt sắt đen sì ? 
  2. Vua nào trong buổi hàn vi ở chùa ? 
  3. Tướng nào bẻ gậy phò vua ?
  4. Tướng nào dùng bút đánh lừa Vương-Thông ? 
  5. Ngựa ai phun lửa đầy đồng ? 
  6. Voi ai nhỏ lệ ở dòng Hoá giang ?
  7. Kiếm ai trả lại rùa vàng ? 
  8.Súng ai rền ở Vũ Quang thuở nào ? 
  9. Còn ai đổi mặc hoàng bào ? 
  10. Nữ lưu sánh với anh hào những ai ?

  TRẢ LỜI : 

  1.Mai Hắc Đế

  2.Lý Công Uẩn.

  3. Quang Trung

  4. Nguyễn Trãi

  5. Thánh Gióng

  6. Bà Triệu

  7. Lê Lợi

  8. Cao Thắng

  9. Lê Lai

  10. Hai Bà Trưng, Bà Triệu

  0
  2021-08-16T16:33:43+00:00

  1.Vua Mai Hắc Đế

  2.Vua Lý Thái Tổ

  3.Tướng Quang Trung

  4.Tướng Nguyễn Trãi

  5.Thánh Gióng

  6.Bà Triệu

  7.Lê Lợi

  8.Cao Thắng

  9.Lê Lai

  10.Hai Bà Trưng,Bà Triệu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )