1 .What is the price of these apples -How much

Question

1 .What is the price of these apples
-How much

in progress 0
Abigail 3 tháng 2021-09-08T14:01:30+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T14:02:56+00:00

  What is the price of these apples

  -> How much do these apples cost ?

  (Giá của những quả táo này là bao nhiêu
  -> Những quả táo này giá bao nhiêu?)

  @yin

  #Victory

  0
  2021-09-08T14:03:02+00:00

  Có 2 cách:

  C1: How much do these apples cost?

  C2: How much are these apples?

  * Cách hỏi giá cả:

  + What is the price of + N?

  = How much + do / does + N?

  = How much + is / are + N?

  NHỚ VOTE NHÉ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )