10 người làm xong 1 công việc phải hết 9 ngày.Nay muốn làm xong công việc trong 5 ngày thì cần bn người

Question

10 người làm xong 1 công việc phải hết 9 ngày.Nay muốn làm xong công việc trong 5 ngày thì cần bn người

in progress 0
Jasmine 2 tháng 2021-09-29T20:43:57+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-29T20:45:00+00:00

  9 ngày gấp 5 ngày số lần là :

  9:5=1,8(lần).

  Muốn làm xong công việc trong 5 ngày thì cần số người là :

  10×1,8=18(người).

               Đáp số : 18 người.

  Đây nha em ơi:^^

  0
  2021-09-29T20:45:50+00:00

  1 người làm xong 1 công việc mất số ngày là:

                9 x 10 = 90 (ngày)

  muốn làm xong công việc trong 5 ngày cần số người là:

                  90 : 5 = 18 ( người )

                                           ĐS: 18 người

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )