x+x=100 Tìm x ——————————

Question

x+x=100
Tìm x
——————————

in progress 0
Alexandra 1 năm 2021-10-09T03:13:35+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T03:14:46+00:00

  Đáp án: `x=50`

   

  Giải thích các bước giải:

  `x+x=100`

  `2x = 100`

  `x=100:2`

  `x=50`

  0
  2021-10-09T03:15:23+00:00

   x + x = 100

  2x = 100

  x = 100 : 2 

  x = 50

  Vậy x = 50

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )