12/4:42/12 Ai giúp mình với Mà ai có bài gửi cho mình mình giải cho từ lớp 1 đến lớp 6

Question

12/4:42/12
Ai giúp mình với
Mà ai có bài gửi cho mình mình giải cho từ lớp 1 đến lớp 6

in progress 0
Amaya 4 tháng 2021-08-15T20:41:57+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-15T20:43:30+00:00

  12/4÷42/12
  =12/4.12/42
  =12.12/4.42
  =144/168
  =6/7

  0
  2021-08-15T20:43:45+00:00

  12/4 : 42/12 

  = 12/4 x 12/42 ( tử nhân tử, mẫu nhân mẫu )

  =144/168=6/7 ( rút gọn , cả tử và mẫu chia cho 24 )

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )