163000cm2 = …………dm2 3,7dm3 = ……….cm3 4800dm3 = ………. …m3 \frac{3}{5}m2 = …………..dm2 378 giây = …… phút…… giây \frac{3}{4}giờ = …………phút

Question

163000cm2 = …………dm2 3,7dm3 = ……….cm3 4800dm3 = ………. …m3 \frac{3}{5}m2 = …………..dm2 378 giây = …… phút…… giây \frac{3}{4}giờ = …………phút

in progress 0
Parker 7 ngày 2021-12-02T18:17:20+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T18:18:34+00:00

  163000cm² = 163dm²

  3,7 dm³ = 3700 cm³

  4800 dm³ = 4,8 m³

  $\frac{3}{5}$ m³=600 dm³

  378 giây =6 phút 18 giây

  $\frac{3}{4}$ giờ = 45 phút

  hok tốt

  0
  2021-12-02T18:18:40+00:00

  163000cm2 = 1630dm2

  3,7dm3 =3700cm3

  4800dm3 = 4,8m3

  3/5m2 =60dm2

  378 giây = 6 phút 18 giây

  3/4giờ =45 phút

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )