1800 : [ ( 3 mũ x – 14 ) + 30 ]= 72 2x + 1 ∈ Ư ( x + 5 ) xin cảm ơn

Question

1800 : [ ( 3 mũ x – 14 ) + 30 ]= 72
2x + 1 ∈ Ư ( x + 5 )
xin cảm ơn

in progress 0
Skylar 3 tuần 2021-08-18T16:54:02+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T16:55:18+00:00

  Đáp án:

   

  a, 1800 : [ ( $3^{x}$  – 14 ) + 30 ]= 72

  ⇔ ( $3^{x}$  – 14 ) + 30 = 25

  ⇔ $3^{x}$  – 14 = -5

  ⇔ $3^{x}$ = 9

  ⇔ $3^{x}$ = $3^{2}$ 

  ⇔ x = 2

   

  0
  2021-08-18T16:55:56+00:00

  Đáp án:

   1) x = 3

  Giải thích các bước giải:

  [(3 mũ x – 14) + 30] = 25

   3mũ x – 14.              = -5

   3 mũ x                     = 9

  x = 2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )